Har du fått jobb?

Her er listen over ting du må huske når du har fått jobb. 

Arbeidsmarkedet i Norge er relativt godt i forhold til resten av verden. Dette er nok også en av årsakene til at vi ser såpass mye arbeidsinnvandring her som vi gjør. Dessverre er det også grobunn for et stort marked innenfor sort arbeid.

Papirene i orden

Husk at selv om du får jobben trenger du ikke akseptere den. Først skal dere forhandle frem rett lønn og jobb beskrivelse. Dette for at ikke arbeidsgiver skal kunne gå legge til deg arbeidsoppgaver som ikke er dine. Du skal også være sikret en lønn, en overtidsbetaling og feriepengeordning.

Hva som kreves av deg, og hva som kreves av arbeidsgiver skal settes inn i en kontrakt som begge parter signerer. Dette er din arbeidskontrakt som beskytter deg mot blant annet ugyldig oppsigelse, problemer med lønn og andre ting som kunne oppstå. Enhver arbeidsgiver som ikke vil signere arbeidskontrakt med deg, bør du faktisk si nei til og gå videre. Ingen kontrakt, ingen rettigheter.

Skatt? 

Når du har skrevet under på en arbeidskontrakt og dere har blitt enige om lønn, er det viktig at du også sjekker skattekortet ditt og leverer det inn til arbeidsgiver for forskuddstrekk.  Betaler du ikke så mye skatt som du skal, da risikerer du å få baksmell. Det er ikke noe man ønsker å få ettersom det faktisk må betales med en gang, eller så blir det sendt til Statens Innkrevingssentral.

Skatt er noe alle som jobber og er en del av velferdssamfunnet i Norge må betale. Det er den som sørger for at vi har gode ordninger om vi blir syke eller ikke kan arbeide lengre. Det er den som sørger for at vi får bygget ut veier, kollektiv trafikk, skoler og sykehus. Dette kommer alle nordmenn til gode, men det forventes også at alle som kan det, bidrar.

Fagforening?

Hvert år er det lønnsforhandlinger, og er du en av de som er med i en fagforening kan du også nyte godt av resultatene av disse forhandlingene. Derfor er det viktig at du setter deg inn i hvilke fagforeninger som er tilgjengelige for deg i ditt yrke.

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstagere innenfor bestemte yrkesgrupper. Disse foreningene forhandler på vegne av sine medlemmer når det er lønnsforhandlinger. Her i Norge er det største fagforbundet LO, Landsorganisasjonen i Norge som har 880 000 medlemmer.

Foruten lønnsforhandlinger har også de store forbundene gode tilbud på forsikringer og andre tjenestetilbud. De fleste har også gunstige låneordninger og avtaler som alle medlemmer kan benytte seg av.

Forsikringer? 

Det er også viktig at din arbeidsgiver informerer deg om hvilke forsikringsordninger som finnes på arbeidsplassen og hvilke forsikringer som du er dekket av. Arbeidsgiver har et visst ansvar, og i noen yrker større enn andre. Er du for eksempel ansatt innenfor byggfag er det viktig med gode forsikringsordninger om du skulle falle fra et stativ og skade deg. Sørg også for at du er oppdatert på sykelønnsordningen.